Save the world by saving phosphorus

Doktoranci szkoły doktorskiej Magdalena Zaborowska i Piotr Jachimowicz, na co dzień pracujący w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska UWM w Olsztynie, zostali zakwalifikowani do międzynarodowego grona 30 osób, które miały możliwość uczestniczenia w 5-dniowej (7-11 grudnia) szkole zimowej on-line w ramach projektu Transfer of EIT Raw Materials PhD Winter School ‐ Entrepreneurship in the CE (TransDOCSUM). Projekt, realizowany przy współpracy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Université de Liège (Belgia) dedykowany jest badaniom możliwości odzyskiwania surowców biogennych (azotu, fosforu) z odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków, takich jak ścieki, osady ściekowe oraz popiół ze spalania osadów ściekowych. 

„Było to niesamowite przeżycie”- powiedziała nam Magdalena.  „W szkole zimowej brali udział studenci reprezentujący różne kraje (Ekwador, Chiny a nawet Wybrzeże Kości Słoniowej) posiadający wiedzę z rozmaitych dziedzin nauki. Zajęcia polegały głównie na omawianiu w międzynarodowych grupach studium przypadku (case study). Zajęcia podczas szkoły zimowej prowadzone były przez wybitnych ekspertów, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem oraz udzielali rad i wskazówek dotyczących omawianego tematu. Tak, była to świetna okazja do podniesienia kompetencji i zdobycie nowych, nawiązania nowych znajomości oraz wymiany poglądów i spostrzeżeń. W programie szkoły zimowej poruszano treści dotyczące ekonomii cyrkulacyjnej, mineralnych surowców krytycznych, odzysku surowców i energii, aspektów społecznych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jesteśmy pewni, że zdobytą wiedzę wykorzystamy w przyszłych badaniach naukowych a nawiązanie nowych znajomości przekujemy na wspólne granty.” 

Dodajmy, że podczas warsztatów Magdalena wraz ze swoim zespołem opracowała innowacyjne rozwiązanie dotyczącej zarządzania i odzysku fosforu z osadów ściekowych w krakowskiej oczyszczalni ścieków „Kraków-Płaszów”, za które otrzymała główną nagrodę. 

Gratulujemy!

MZ, PJ, PB