Profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniona na stanowisku
profesora w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Badania w trzech obszarach tematycznych: 1. Ocena jakości ziarna i mąki pszenicy w zależności od różnych czynników – gatunku, odmiany, warunków glebowo-klimatycznych, technologii uprawy, stadium dojrzałości ziarniaków, warunków przechowywania masy ziarna, cech geometrycznych ziarniaków; 2. Technologie piekarstwa, ekstruzji
i ekspansji surowców zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; 3. Ocena właściwości fizycznych żywności (w tym instrumentalna ocena tekstury żywności), ze szczególnym uwzględnieniem surowców i produktów roślinnych; ponadto, instrumentalna ocena tekstury innych materiałów pochodzenia biologicznego.

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Małgorzata Majewska