Kontakt

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 344

10-719 Olsztyn

Dokumentację przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzi:

Anna Dąbrowska

tel. +48 89 524-55-92

e-mail- aniad@uwm.edu.pl

Sprawami administracyjnymi Szkoły Doktorskiej zajmuje się:

mgr Luiza Milewska

tel.  +48 89 524-57-07

e-mail –  luiza.milewska@uwm.edu.pl