Granty naszych Doktorantów

Troje Doktorantów Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie zdobyło finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 19 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Gratuluję,

Paweł Brzuzan

Są to:

lek. wet. Ismena Kordylewska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej). Ocena wpływu niskich i wysokich dawek mikroplastiku na morfologię, unerwienie i układ immunologiczny jelita cienkiego świni domowej (NZ 7).

Kwota dofinansowania: 137 760 zł.

mgr inż. Iwona Polak (Wydział Biologii i Biotechnologii). Screening bioaktywności leków przeciwpasożytniczych in vitro – badania transkryptomiczne i metabolomiczne nicienia pasożytniczego Anisakis simplex (NZ 9).

Kwota dofinansowania: 210 000 zł.

mgr inż. Piotr Jachimowicz (Wydział Geoinżynierii). Wpływ stężenia i rodzaju mikroplastiku na efektywność oczyszczania i strukturę biomasy w reaktorach z tlenowym osadem granulowanym (NZ 9).

Kwota dofinansowania: 139 080 zł.