From Wasteful To Tasteful

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujący dyscyplinę inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Piotr Jachimowicz (III rok) oraz Adam Starowicz (I rok) uczestniczyli w 10 dniowym szkoleniu w ramach EEA School on Adding Value to Food Side Streams na Islandii.  Zajęcia prowadzone przez ekspertów z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Matis oraz University of Iceland a także obserwacje lokalnych firm, które wdrażają w swoją działalność gospodarkę o obiegu zamkniętym skłaniają do niejednej refleksji.

Okazuje się na przykład, że produkty uboczne które są wytwarzane w poszczególnych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego można zagospodarować tak by zwiększyć ich wartość i tym samym uniknąć powstawania odpadów. Sami doktoranci chętnie przedstawiali własne pomysły na rozwiązanie problemów zgłoszonych przez lokalnych przedsiębiorców.  To był na pewno udany wyjazd.

PB