Doktorantka Szkoły Doktorskiej potrójnie nagrodzona!

Jedną nagrodę i 2 wyróżnienia zdobyła za swoją pracę magisterską Patrycja Pawelec – ubiegłoroczna absolwentka architektury krajobrazu, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UWM.

Nagrodzona praca nosi tytuł „Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno”. Nagrodę przyznał jej generalny konserwator zabytków. Uznał pracę Patrycji Pawelec za najlepsze studium naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w ub. roku. Wyróżnienie zaś Patrycja zdobyła w międzynarodowym Konkursie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepszą pracę dyplomową podejmującą problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Drugie wyróżnienie zdobyła w Konkursie PTTK im. Krzysztofa R. Mazurskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu krajoznawstwa.

– Bardzo się cieszę z tych wyróżnień. To znak, że ktoś docenia moją pracę – mówi Patrycja.

Po raz pierwszy jej praca została doceniona na obronie w czerwcu zeszłego roku. Patrycja obroniła ją na mocną 5. Pracę na konkursy wysłała sama, a namówił ją do tego jej promotor – dr inż. Mariusz Antolak, który widział w niej duży potencjał. I nie pomylił się

Więcej informacji pod adresem:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/trzy-nagrody-za-jedna-prace