Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 

Promotor

 

Imię i Nazwisko

Monika Kotowska

Stopień, tytuł naukowy

Ph.D. 

Numer ORCID

0000-0002-7757-020X

Zakład/Katedra/Instytut

Department of

Criminology

 and Criminalistics

Wydział

Law and Administration

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

601-370-137

E-mail

monika-kotowska@o2.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

legal sciences

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

 Total number of publications 72

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

18

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

0

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

0

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

b.

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       Issues of organized crime

2.       Issues of feminization of crime

3.       Issues of juvenile delinquency

4.       Issues of contemporary social pathologies

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań? No

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? unnecessary