Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 Promotor

 

Imię i Nazwisko

JOANNA JUCHNIEWICZ

Stopień, tytuł naukowy

DR HAB.

Numer ORCID

https://orcid.org/…. 0000-0002-7837-0963

Zakład/Katedra/Instytut

Department of Constitutional Law and Science about the State

Wydział

Faculty Law and Administration

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

505828353

E-mail

joanna.juchniewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

law

Wskaźniki dorobku naukowego

1.        Liczba publikacji naukowych WsS/Scopus

b.d.

2.        Liczba cytowani (WoS/Scopus) bez autocytowań

b.d.

3.        Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

b.d.

4.        Liczba cytowań (Google Scholar)

99

5.        Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6.        Liczba wypromowanych doktorantów

0

7.         Liczba doktorantów pod opieką

0

8.        Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

yes

b.

zagranicznym

no

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.       parliamentarism

2.       system of government

3.       human rights

4.       fundamental principles

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.        Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

no

2.        Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

There is no need

.