Supervisor Candidate Form

Scientific Disciplines

 Promotor 

Imię i Nazwisko

Justyna Karaźniewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2276-6640

Zakład/Katedra/Instytut

Department of Criminal Procedure and Executive Criminal Law

Wydział

Faculty of Law and Administration

University of Warmia and Mazury in

Olsztyn

Tel.

509 861 512

E-mail

justyna.karazniewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/Justyna-Karazniewicz

Dys

cyplina naukowa

Można wybrać do dwóch dyscyplin spośród reprezentowanych w Szkole Doktorskiej

Law

Wskaźniki dorobku naukowego

1.

Liczba publikacji naukowych W

sS/Scopus

110 (incl. 4 in WsS/Scopus)

2.

Liczba cytowani (WoS/Scopus)

bez autocytowań

0

3.

Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0

4.

Liczba cytowań (Google Scholar

)

34

5.

Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6.

Liczba wypromowanych doktor

antów

2

7.

 Liczba doktorantów pod opieką

4

8.

Podejmę się opieki nad doktoran

tem

a.

polskim

Yes

b.

zagranicznym

No

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1. Criminal proceedings in Poland, in particular: issues of evidence, protection of the rights and freedoms of participants in connection with the activities of the authorities conducting criminal proceedings, objectives of criminal proceedings and their implementation, issues of preparatory proceedings

2. Criminal and procedural aspects of prosecuting crimes

3. The role of the Police in preventing and combating crime. 

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.       Czy są środki na pokrycie kosztów badań? No

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Yes