Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Renata Augustyniak

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0098-0427

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej/Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 37 24, 89 523 37 68

E-mail

rbrzoza@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Renata-Augustyniak-brzozowska

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

WoS 31/ Scopus 37

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

WoS 106/69/ Scopus 132/85

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

WoS 7/ Scopus 8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

328

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Analiza zdolności sorpcyjnych osadów dennych jezior rekultywowanych różnymi metodami

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak