Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Rafał Warżała

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8677-977X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Teorii Ekonomii

Wydział

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 37 82

E-mail

rafal.warzala@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Rafal-Warzala

Dyscyplina naukowa

Ekonomia i finanse

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

27

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

5

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

65

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Koniunktura gospodarcza

2.                    Wzrost i rozwój gospodarczy

3.                    Integracja europejska

4.                    Handel zagraniczny

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?   Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?      Tak