Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Mariusz Gusiatin

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-5402-6893

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska/ Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wydział

Wydział Geoinżynierii

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 41 86

E-mail

mariusz.gusiatin@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz-Gusiatin

Dyscyplina naukowa

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

69/70

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

761/888

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

15/16

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

1249

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

18

6. Liczba wypromowanych doktorów:

0

7. Liczba doktorantów pod opieką:

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

  1. Sorbenty na bazie biowęgla i ich zastosowanie w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK