Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Ewa Korzeniewska

Stopień, tytuł naukowy

Profesor zwyczajny

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3106-2381

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Wydział

Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet                                             Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

(0-89) 523 47 50

E-mail

ewa.korzeniewska@uwm.edu.pl; ewakmikr@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wnos.uwm.edu.pl/kms/pracownik/dr-hab-inz-ewa-korzeniewska-prof-uwm

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Korzeniewska-4

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus:

80/75

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:

1495/1628

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):

20/22

4.  Liczba cytowań (Google Scholar):

2340

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar):

26

6. Liczba wypromowanych doktorów:

1

7. Liczba doktorantów pod opieką:

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

a. polskim

TAK

b. zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

  1. Szpitale jako hot-spoty mikroorganizmów wielolekoopornych w środowisku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  TAK