doktor nauk biologicznych, zatrudniona w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Problematyka badawcza w zakresie ornitologii, w tym procesy synurbizacyjne awifauny, funkcjonowanie ptaków na terenach zurbanizowanych, biologia i ekologia ptaków wodno-błotnych oraz krajobrazu rolniczego, genetyka w ochronie gatunków (cietrzew, głuszec). Ponadto posiada przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr nauczycielskich do nauczania przedmiotowego, w tym biologii w każdym typie szkół oraz w dydaktyce akademickiej.

dr Beata Dulisz