Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie!

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków do V edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności i  naukowej.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest, albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Środki finansowe przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
    3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • koszty ubezpieczenia społecznego

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 5 maja do dnia 31 maja 2021 r. i odbywa się poprzez system OSF.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji

Osoby zainteresowane udziałem w programie V edycji Doktoratu Wdrożeniowego proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa  do dnia 14 maja  2021 roku na adres: grygo@uwm.edu.pl.