Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., profesor uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4286-3926

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Historii Powszechnej/Instytut Historii

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

606903561

E-mail

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Pytasz-Kolodziejczyk

Dyscyplina naukowa

historia

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

3/2

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0/1

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

0/1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

8

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

2

6. Liczba wypromowanych doktorów

1 (jako promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

————-

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Historia gospodarcza średniowiecznej i nowożytnej Polski

2.                    Dzieje gospodarcze domeny wielkoksiążęcej w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XVI w.

3.                    Geografia historyczna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI w.

4.                    Historia medycyny

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak