Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Kamil Kowalczyk

Stopień, tytuł naukowy

Dr hab. inż. Prof. Uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0001-7428-6097

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Geoinformacji i Kartografii

Wydział

Geoinżynierii

Uniwersytet

Tel.

664 930 923

E-mail

Kamil.kowalczyk@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Kamil-Kowalczyk-3

Dyscyplina naukowa

Inżynieria lądowa i transport

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

28/29

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

58/135

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8/8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

295

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

9

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Badanie wpływu ukształtowania dna morskiego na wielkość średniego poziomu morza

2.                     

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak